ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

16.00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

"SOUVENIRS DE SALONIQUE"
Το κόστος είναι 16 ευρώ και περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.
Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση catalogue@ift.gr με τα στοιχεία αποστολής που επιθυμείτε και με τον Κωδικό έγκρισης / Approval Code που λάβατε μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πληρωμής.